• Om oss

    Vi började använda Monroestrukturen 2000.Assaredsskolan började använda Monroestrukturen år 2000. Innan det nya arbetssättet infördes samarbetade barn och föräldrar med lärarna kring vilka regler och värderingar som var viktiga. Barn, föräldrar och lärare har alltså tillsammans tagit fram skolans värdegrund, regler och överenskommelser.

Vi på Assaredsskolan vill informera dig om att det finns ett bra alternativ till de kommunala skolorna. Det tycker Skolverket också. Efter deras senaste inspektion 2005 gjordes bedömningen att ”verksamheten i Assaredsskolan övergripande är av god kvalitet” 2008 presenterade Skolverket sin Salsa-statistik. Salsa-värdet mäter hur bra en skola tar tillvara på elevernas förutsättningar. Assaredsskolans åk 9 fick högst värde i hela Västsverige och 2010 var vi åter igen med i toppen. Kanske betyder detta att skolan är toppen..

 

Var hittar du oss?
Assaredsskolan är en liten föräldrakooperativ skola i västra Kortedala. Skolan ligger nära naturen och området är bilfritt.Verksamheten riktar sig till barn i åldrarna 6-16 år. Att skolan är liten ger möjligheter till en trygg skolgång och ett nära samarbete mellan hem och skola. En annan fördel är förstås att ditt barn slipper byta skola inför högstadiet.

 

Vår profil
På Assaredsskolan finns tanken att god hälsa är en förutsättning för all verksamhet, från förskola till år 9. Därför har personalen tillsammans tagit fram en hälsoplan som kunskapsmässigt och innehållsmässigt utgår från läroplanen och barnens olika utvecklingsfaser i livet.
Syftet med vår hälsoplan är att våra elever (F-9) ska må bra och få lov att känna att de är trygga, unika och fantastiska. Med hjälp av vår plan och vår dagliga verksamhet vill vi skapa en hälsofrämjande miljö på Assaredsskolan. Ett led i detta är Assaredsskolan har egen kock som lagar näringsriktig mat till våra elever och vår personal.

Hur?
För att skapa en bra miljö krävs mer än ord på ett papper. På Assaredsskolan är det en självklarhet att personalen är förebilder och uppträder i enlighet med skolans genomarbetade värdegrund, självklara regler och likabehandlingsplan.
Länk till skolans likabehandlingsplan >>
En viktig förutsättning för trygghet i klassrummet är att pedagogerna är tydliga i sitt ledarskap och har höga förväntningar på eleverna. Ledarskapet innebär också att pedagogerna kan omsätta läroplanens kunskapsmål i en välplanerad undervisning som får eleverna att känna nyfikenhet och lust. Vi tror att nyfikna, intresserade och delaktiga elever har goda förutsättningar att nå målen.

Kunskapsmässig trygghet
På Assaredsskolan arbetar alla lärare Monroe-inspirerat med fokus på lärande, bekräftelse, nåbara mål för varje lektion samt en tydlig struktur som ger trygghet. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar utifrån gällande läroplan och styrdokument. Det är viktigt att elever och föräldrar förstår vilka mål vi tillsammans strävar mot. Våra pedagoger är duktiga på att förvandla kunskapsmålen i dokumenten till arbetsområden som är tydliga både för elever och föräldrar. Detta skapar en kunskapsmässig trygghet. Ytterligare insatser för tryggheten finns i form av att eleverna har tillgång till specialpedagog, speciallärare/svA lärare och modersmålsundervisning.

Social trygghet
I vår verksamhet värnar vi om ditt barns trygghet. Alla klasser har två trivselkamrater, som varje vecka får träffa lärarna i skolans Antimobbningsteam (AMT). Detta team ansvarar tillsammans med rektor för att vår likabehandlingsplan följs. På skolan finns även ett Elevhälsoteam (EHT), som består av rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog. Teamet träffas varje vecka och beslutar om åtgärder som förbättrar elevernas möjligheter till kunskap och social trygghet.

Traditioner
Hos oss finns många trevliga traditioner där de stora eleverna tar hand om de små. Några exempel är Fångarna på Assared (skolans egen variant av Fångarna på Fortet), Assaredsfesten, Öppet Hus och Världsbokdagen. På Världsbokdagen klär personal och elever ut sig till litterära figurer och ägnar en dag åt teman kring böcker och författare.
Vi har även som tradition att varje läsår låta skolans elever (F-9) arbeta med ett gemensamt tema. Temat avslutas med en stor vernissage på skolan och ibland även en utställning på Kortedala Bibliotek.

Egen kock
Hos oss finns hemlagad mat tillagad av vår egen kock. Varje dag erbjuds eleverna muslimskt/vegetariskt alternativ, salladsbuffé, dryck, smör och bröd. Fritidsbarnen får även frukost och mellanmål.

Rörelse
Barnen på Assaredsskolan rör sig mycket och är ofta utomhus. Vi erbjuder exempelvis idrott 2h/v och har schemalagda skogspromenader 1 gång i veckan. Då får klassföreståndare och elever frisk luft tillsammans. De yngre eleverna har tillgång till en stor skolgård och en ännu större skog. Går man på vårt fritidshem, så ingår tre timmar idrott/vecka i verksamheten.
De äldre eleverna har bland annat tillgång till basketkorgar och en fotbollsplan.

Eftermiddagsverksamhet
På skolan finns ett Fritids (F-3) som erbjuder pedagogisk åldersblandad verksamhet efter skoltid. I verksamheten har barnen varje vecka möjlighet att arbeta med slöjd, sjunga i kör, ha idrott, baka och få hjälp med sina läxor.
De äldre eleverna erbjuds eftermiddagsverksamhet i form av läxhjälp med pedagoger och extra idrott med en av våra idrottslärare.

Förälder på Assaredsskolan
Assaredsskolan är ett föräldrakooperativ. Detta innebär att du som förälder har möjlighet att engagera dig i föräldrastyrelsen på skolan. Du kan också planera och genomföra spökpromenader, poängpromenader och andra kul aktiviteter tillsammans med föräldrarna i föreningen Assareds Vänner. På våra traditionella fixardagar finns det stora möjligheter att påverka ditt och de andra barnens utemiljö. Då samlas föräldrar från alla klasser och målar King-rutor, tvättar fönster, rensar rabatter och lär känna varandra lite mer över en korv i sol eller regn.

Hör gärna av dig
Vi hoppas att vår skola även blir Er skola. Om du vill veta mer…